FORTROLIGHEDSPOLITIK

Opdateret 20/07/2017

Velkommen til vores hjemmeside ("Cartenoire.dk ", herefter “websted”): Du bedes læse vores fortrolighedspolitik omhyggeligt, da den gælder hver gang du logger på webstedet og beslutter dig for at se det og/eller bruge dens tjenester, uanset produktkøb.

Lavazza Coffee (UK) Limited og Carte Noire SAS er 100% ejede datterselskaber af Luigi Lavazza S.p.A.
Denne fortrolighedserklæring udstedes på vegne af Lavazza-koncernen, så når vi nævner "Lavazza", "vi", "os" eller "vores" i Denne fortrolighedserklæring henviser til det relevante firma i Lavazza-koncernen, der er ansvarlig for behandlingen af dine data. Luigi Lavazza S.p.A er controller og ansvarlig for denne hjemmeside. Carte Noire er et brand under Lavazza.

Denne fortrolighedspolitik indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for, at du ved, hvordan vi indsamler og bruger de oplysninger, der identificerer webstedets brugere og de personlige oplysninger, du kan have givet os. For alle andre oplysninger om behandlingen af dine personlige oplysninger kan du sende en anmodning direkte til Lavazza ved at sende en e-mail til adressen info@lavazzamodomio.it eller ved at skrive til den registrerede adresse for Luigi Lavazza S.p.A.

Du skal også regelmæssigt læse og konsultere webstedet “Vilkår for anvendelse” , vores Cookie-politik (Cookies) og Salgsvilkår, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende behandlingen af dine personlige data, og tjek fra tid til anden for opdateringer eller ændringer.

 

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

 Ifølge artikel 13 i den italienske lovbekendtgørelse nr. 196 af 30. juni 2003 ("Lov om beskyttelse af personlige oplysninger" eller “fortrolighedslov”), informerer LUIGI LAVAZZA S.p.A. dig om, at de personlige oplysninger, som du indtaster her, behandles i overensstemmelse med ovennævnte regler og i henhold til kriterierne nedenfor.

 

1) DEN DATAANSVARLIGE

Den ansvarlige for behandling af personlige oplysninger er LUIGI LAVAZZA S.p.A. (herefter “Lavazza”) med registreret adresse i Torino – Via Bologna, 32, repræsenteret af den udvalgte, retslige repræsentant.

 

2) PÅKRÆVEDE OG VALGFRIE OPLYSNINGER

Indtastningen af personlige data er valgfri, men kan være nødvendig for udførelse af nogle af de angivne formål (f.eks. aktivering af kontrakt- og handelsrelationer, håndtering af konkurrencer og præmier, fremsendelse af nyhedsbreve, osv.), i hvilket tilfælde manglende indtastning af obligatoriske data medfører, at en gennemførelse af sådanne aktiviteter ikke er mulig. Påkrævet data angives med bestemte symboler (f.eks. “*”) ved siden af datafeltet, der skal udfyldes for at fortsætte med den pågældende aktivitet.

 

3) FORMÅL MED DATAINDSAMLING

De personlige data, som du indtaster, vil blive indsamlet, behandlet og kun opbevaret så længe, de er nødvendige og til følgende formål:

- Registrering (*) eller adgang til de udbudte serviceydelser på webstedet (f.eks. vores nyhedsbrev, deling af din tilfredshed med dine venner, der abonnerer på webstedet, og gennem dine konti i de vigtigste sociale netværk, osv.) og abonnementet på “fællesskab” af brugere på webstedet.

 (*) REGISTRERING PÅ WEBSTEDET: registrering på webstedet ved at oprette en konto eller bruge en eksisterende social netværkskonto giver dig mulighed for at bruge webstedet som en “registreret bruger”. Købeprocessen forenkles, og du behøver ikke at genindtaste alle de påkrævede personlige data, hver gang du foretager et køb, men kun i nogle tilfælde.

 Vi vil dog gerne oplyse dig om, at du også kan købe produkter gennem webstedet uden at registrere dig, blot ved at indtaste nogle personlige oplysninger til formål for udførelse af bestillingen. I dette tilfælde anvendes de oplysninger, som du har indtastet, af Luigi Lavazza S.p.A., som den dataansvarlige, udelukkende for at gennemføre ordren. Indtastningen af data er rent faktisk valgfri, men nødvendig i forhold til behandling af ordren og til efterfølgende administrative/regnskabsmæssige formål. Du kan også blive kontaktet om eventuelle meddelelser vedrørende købet. Dine data bliver ikke offentliggjort til tredjeparter, bortset fra de leveringsfirmaer, som Lavazza bruger til levering af indkøbte varer.

 Under alle omstændigheder overholder behandlingen af de personlige oplysninger, som du indtaster, når du foretager et køb uden registrering, bestemmelserne i denne fortrolighedspolitik.

- Aktivering og administration af ordrer, kontrakt- og handelsrelationer samt relaterede aktiviteter (i overensstemmelse med Salgsvilkår).

- Administration af betalinger og leverance af produkter, der er købt via webstedet (i overensstemmelse med Salgsvilkår).

- Administration af konkurrencer og præmier.

- Administration af tekniske anmodninger relateret til dine køb, såsom oplysninger om ordreforløb og andre generelle anmodninger med relation til webstedet og de varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige via samme.

- Forudgående samtykke, fremsendelse af brochurer og salgs- og reklamemateriale relateret til produkter markedsført af Lavazza-gruppen, fremsendelse af nyhedsbreve og andre markedsføringsinitiativer og reklamemeddelelser, herunder via en e-mail-adresse eller et mobiltelefonnummer, som du har indtastet.

- Forudgående samtykke, oprettelse af en forbrugerdatabase og analyse af vaner og forbrugsvalg, markedsanalyse, samt databehandling til statistiske formål og profileringsformål, for at forbedre din browsingoplevelse på webstedet og gøre det muligt for os at sende dig tilbud, der er tilpasset dine interesser. Ovennævnte profileringsaktivitet kan også udføres gennem anvendelse af tredjepartscookies. I denne forbindelse opfordrer vi dig til at læse vores Cookiepolitik.

- andre formål, som den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til.

 

4) DATABEHANDLING OG OPBEVARING

Dataene behandles med værktøjer og metoder, der anses som nødvendige for at sikre sikkerheden og fortroligheden for personlige data. Det kan enten gøres manuelt eller ved brug af elektroniske eller på anden vis automatiserede værktøjer, og processen indbefatter alle de handlinger, der kræves ved lov, og dem, som er nødvendige for den pågældende behandling, herunder offentliggørelse til registrerede personer som beskrevet i paragraf 5 nedenfor.

Nogle oplysninger behandles eventuelt via elektroniske netværk, herunder både lokale, beskyttede netværk og internetnetværk. Vedrørende sidstnævnte vil behandlingen være underlagt sikkerhedsstandarderne fra netværket.

De pågældende data behandles af Lavazza-medarbejdere og/eller af medarbejdere hos primære tredjepartsfirmaer, der er udvalgt af Lavazza, og som er autoriseret til at håndtere og gemme dataene efter korrekt identifikation, instruktion og information om de begrænsninger, der er defineret i den italienske lov om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

5) OFFENTLIGGØRELSE AF DATA

De personlige data, som du indtaster, vil ikke blive overdraget eller kommunikeret til tredjeparter, undtagen andre virksomheder i Lavazza-gruppen, herunder italienske og/eller udenlandske, og primære tredjepartsfirmaer (forretningspartnere og leverandører), hvis og såfremt disse er blevet korrekt anvist af Lavazza til at udføre funktionelle aktiviteter for at nå de mål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor. Under alle omstændigheder behandles dataene i henhold til samme garantier for sikkerhed og fortrolighed, som tilbydes af Luigi Lavazza S.p.A.

 

6) BROWSERDATA OG COOKIES

Systemerne og computerprogrammerne, der bruges til drift af webstedet, indsamler nogle personlige oplysninger, hvis overførsel er indbefattet i brugen af internetkommunikationsprotokoller (f.eks. IP-adresser eller computerdomænenavne anvendt af brugere, der åbner et websted, URI’en – Uniform Resource Identifier – adresser til de ønskede ressourcer, tidspunkt for anmodning, metode anvendt til fremsendelse af anmodningen til serveren, filstørrelse opnået i svar, numerisk kode vedr. status for serversvar – handling fuldført, fejl osv. – og andre parametre relateret til brugerens operativsystem og databehandlingsmiljø). Selvom disse oplysninger ikke indsamles for at kunne tilknyttes til identificerede personer, kan det ske, at brugere kan identificeres via behandling og associationer til data fra tredjeparter.

Disse data bruges udelukkende med henblik på at opnå statistiske oplysninger, som ikke er tilknyttet til brugerens identifikationsdata, vedrørende brugen af webstedet og til at kontrollere korrekt funktion, og de slettes straks efter bearbejdningen. Dataene kan bruges til at fastslå ansvar i tilfælde af mulige IT-forbrydelser, der involverer webstedet.

For oplysninger om brugen af cookies via dette websted bedes du læse vores Cookiepolitik.

 

7) REGISTREREDES RETTIGHEDER

I forbindelse med behandling af persondata kan du benytte dig af rettighederne indeholdt i artikel 7 i fortrolighedspolitikken, hvis indeholdte tekst vises komplet nedenfor.

Artikel 7. Retten til at opnå indsigt i personlige oplysninger og andre rettigheder

 1. Den registrerede har ret til at få bekræftet, hvorvidt personlige oplysninger om ham/hende findes eller ej, også forud for registrering, og meddelelse om sådanne data skal være letforståelig.

 2. Den registrerede har ret til at blive informeret om følgende:

 a) de personlige oplysningers oprindelsessted

 b) formålene med og metoder til behandling

 c) logikken anvendt ved behandling, hvis denne udføres ved hjælp af elektroniske midler.

 d) identifikationsoplysninger for den dataansvarlige, de ansvarlige personer og den udpegede repræsentant i overensstemmelse med artikel 5, paragraf 2.

 e) emnerne eller emnekategorier, som de personlige oplysninger kan blive offentliggjort til, eller som kan blive gjort opmærksom på disse data i deres egenskab af udpegede repræsentanter for staten, samt som databehandlere eller personer med ansvar for behandlingen. 3. Den registrerede har ret til at kræve følgende:

 a) opdatering, rettelse eller, efter anmodning, integration af deres data.

 b) sletningen, ændring til anonymt format eller blokering af data, der behandles ulovligt, herunder data, der ikke skal gemmes til de formål, hvortil de er indsamlet eller efterfølgende behandles.

 c) certificering af, at de processer, der er omhandlet i punkt a) og b), er blevet kommunikeret, herunder med hensyn til deres indhold, til dem, som disse oplysninger er blevet givet til, medmindre dette krav viser sig at være umuligt eller involverer anvendelsen af tiltag, der tydeligvis er urimelige i forhold til den beskyttede rettighed.

 4. Den registrerede har ret til at modsætte sig, helt eller delvist:

 a) Af legitime årsager mod behandlingen af personlige oplysninger vedr. ham/hende, selv hvis relevant for formålet med indsamling.

 b) Behandling af personlige data vedrørende ham/hende med det formål at sende reklamemateriale eller udføre direkte salg eller for at udføre markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation.

For yderligere oplysninger vedrørende behandlingen af dine persondata, anmodninger om adgang til, ændringer i eller sletning af dine oplysninger, eller for at gøre indsigelse mod brugen, bedes du kontakte:

 

LUIGI LAVAZZA S.p.A. – Lavazza-kundeservice

 Via Bologna, 32

 10152 Torino (TO) Italien

 SKATTEKODE (MOMS) IT00470550013

 Tlf. (+39) 011/2408400

 Fax (+39) 011/2398333

 E-mail: info@lavazza.it