PRIVATLIVSPOLITIK

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 (i det følgende benævnt "Forordningen"), informerer vi dig om, at de personlige data, du leverer (i det følgende "Personlige data"), vil blive behandlet af Merrild Lavazza, Erritsø Møllebanke 3, 7000 Fredericia (i det følgende "Merrild") og fra virksomheder, der tilhører Lavazza-gruppen, som beskrevet nedenfor.

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med principperne om retfærdighed, lovlighed, gennemsigtighed, begrænsning af formål og opbevaring, dataminimering, nøjagtighed, integritet og privatlivets fred i overensstemmelse med bestemmelserne i Forordningen. 

Dataansvarlig: Merrild Lavazza ("Merrild Lavazza" og/eller "Dataansvarlig") med adresse på Erritsø Møllebanke 3, 7000 Fredericia, i form af den person, der for tiden er den juridiske repræsentant. 

Databeskyttelsesansvarlig: Den dataansvarlige har udpeget en databeskyttelsesansvarlig (DPO), som kan kontaktes på e-mailadressen PrivacyDPO@lavazza.com

Databehandler: Behandleren af ​​personoplysningerne håndteres internt i virksomhedens CRM system.

Behandlede data: i) Almindelige oplysninger (navn, efternavn); ii) kontaktinformation (Adresse, e-mail, telefonnummer).

Formål og juridisk grundlag for behandling

-        Reklamationer og forespørgsler: Personoplysningerne behandles for at give os mulighed for at håndtere reklamationer og forespørgsler. Det juridiske grundlag for behandlingen er den registrerede samtykke.

-        Statistisk analyse: De person data, som du leverer gennem interaktionen med Merrild, vil blive lageret i vores database og vil blive brugt til at udføre statistiske analyser på et aggregeret niveau  med udgangspunkt i sammensætningen af ​​selve databasen. Det juridiske grundlag for behandling er den data ansvarliges legitime interesse for den dataansvarlige.

Lagering af data: De personoplysninger, du har oplyst gemmes i vores database i den periode som det er nødvendig for at svare på din henvendelse, dog maksimalt 24 måneder og 24 måneder til statisktiks analyse.

Sikkerhed ved behandling. Dataene behandles med de værktøjer og metoder, der anses for passende for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af ​​personoplysninger og kan udføres enten manuelt eller ved hjælp af elektroniske eller automatiserede processer, og vil omfatte alle de handlinger, der kræves i henhold til lovgivningen og er nødvendige for den pågældende behandling

 

Den registrerdes rettigheder. På ethvert tidspunkt kan du få adgang til dine personlige data, anmode om ændring, opdatering eller sletning eller modsætte sig brugen af ​​dem ved at skrive til PrivacyDPO@lavazza.com eller den dataansvarlige.

 

Den komplette privatlivspolitik omkring behandling af dine personoplysninger som Merrild foretager er tilgængelig på vores hjemmeside www.CarteNoire.dk.